meniny má Justína, zajtra Fedor
navrhované projekty


          A
rchitektonickú súťaž na budúcu tvár Vydrice uskutočnila v roku 2007 developerská spoločnosť Zillion, a.s., zastupujúca investorskú firmu Vydrica, s.r.o. Počítala s rozdelením územia Vydrice na päť menších častí, a tieto ešte na bloky – V1 až V14 (číslované od západu na východ).

          Vizualizáciu maximálnych povolených hmôt (územným plánom zóny Podhradie a investorom) si môžete pozrieť nižšie:
          Zo súťaže vzišli tieto víťazné návrhy:

          Bloky V1, V2, V3

          Najlepšie – na 3. mieste – skončili Roberto Grio, Guendalina Salimei, Francesca Contuzzi a Elio Ravá z Talianska. Prvá a druhá cena udelená nebola: 
          Blok V4 a Vodná veža


          Prvá cena bola udelená talianskemu tímu Roberto Grio, Guendalina Salimei, Francesca Contuzzi a Elio Ravá:

          Bloky V5 a V7

          Prvú cenu získal Lukasz Glawas z Poľska:
   
       Bloky V8 a V10

          Ani tu prvá a druhá cena udelená nebola, zníženú druhú cenu získali slovenský architekti Vladimír Šimkovič, Miroslav Čatloš, L.Bartko, Š.Kačáni a J.Kamenský:


          Bloky V11, V12, V13 a V14

          Na prvom mieste skončil talianski tím, rovnako ako v prípade bloku V4 a Vodnej veže; druhá a tretia cena udelená nebola:


Novinky
Anketa


© OI Obnovme Podhradie! 2010